Seçim sonrası Belarus’ta gergin anlar

Onbinlerce gösterici usulsüzlük iddiasıyla başkent Minsk’te eylem yaptı. Bu sabah itibariyle resmi sonuçlara göre ise 1994′ten beri iktidarda olan Aleksander Lukashenko seçimleri yüzde 79,7 oyla önde kazanmış görünüyor. Orijinal haber kaynağı için; BBCTurkce.com | Haberler İlgili haberler:12 Aralık 2010 — … Okumaya devam et

Kore Yarımadası’nda tansiyon düşmüyor

Kuzey Kore’yi ziyaret eden gayriresmi ABD temsilcisi Bill Richardson bölgede gerilimin patlama aşamasında olduğu uyarısında bulundu. Orijinal haber kaynağı için; BBCTurkce.com | Haberler İlgili haberler:02 Aralık 2010 — Kore yarımadasında savaş çığlıkları27 Kasım 2010 — Kore Yarımadasında gerilim dorukta25 Kasım … Okumaya devam et

18 Aralık 2010 Tarihli ve 27789 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6087 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1132    Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Karacadağ Bucağı, Erkonağı Köyüne Bağlı Dönemeç Köy Altı Yerleşim Biriminin Ana Köyden Ayrılarak Dönemeç Adıyla Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

2010/1153    Bazı Alanların Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

*   Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

*   Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 330)

*   Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/55)

*   4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/1)

*   4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 nci Maddesine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/2)

*   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/12/2010 Tarihli ve 2007/ÖİB-K-19 Sayılı Kararı

*   Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

*   4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2011 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)

 

KURUL KARARI

*   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 16/12/2010 Tarihli ve 3980 Sayılı Kararı

 

YAI BÖLÜMÜ

 

YAITAY KARARI

*   Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Genelkurmay’dan iki dil açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinden son günlerde tartışılan “iki dil” konusuna ilişkin görüşlerini açıkladı. ANKA Ankara- Genelkurmay’ın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Büyük Önder Atatürk’ün Türk ulusuna armağan ettiği en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti; halk egemenliğine dayalı, … Okumaya devam et

17 Aralık 2010 Tarihli ve 27788 Sayılı Resmi Gazete

17 Aralık 2010 Tarihli ve 27788 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1127   Ardahan İli, Yeni Mahalle Kilise Mevkiinde Bulunan Taşınmazın Ardahan Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/1141   Kocaeli İli, Kandıra İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Namazgah Baraji ve Tesisleri İnşaat Alanı İçinde Kalması Nedeniyle İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/1142    Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Tekederesi Mahallesinde Bulunan 310 Numaralı Parselin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/1143   İstanbul İli, Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, “Silivri Bolluca Dere Islah Projesi” Alanı İçinde Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/1146  Türkiye Adalet Akademesi Başkanı Olarak Hüseyin YILDIRIM’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*   Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2010/1150  Büyükelçi Ataması Hakkında Karar

*   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Millî Savunma, Dışişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

*     İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

*  Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*  Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

*  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  KTO Karatay Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*  Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

*  Motorlu Araçlar ve Römorkların Model Yılının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: SGM-2010/13)

*  Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/51)

*   Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/11)

*   Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/12)

*   Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/13)

*  Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 73)

*  Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ

*  Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

*  Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

*  Petro Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

*  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

 

YAI BÖLÜMÜ

 

YAITAY KARARI

*  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri