1 Aralık 2010 Tarihli ve 27772 Sayılı Resmi Gazete

1 Aralık 2010 Tarihli ve 27772 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

*  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

*  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*  Kadir Has Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/11/2010 Tarihli ve 2010/99 Sayılı Kararı

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/11/2010 Tarihli ve 2010/100 Sayılı Kararı

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/11/2010 Tarihli ve 2010/101 Sayılı Kararı

*  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

YAI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/17, K: 2010/44 Sayılı Kararı (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanun ile İlgili)

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın