2 Kasım 2010 Tarihli ve 27747 Sayılı Resmi Gazete

2 Kasım 2010 Tarihli ve 27747 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/935        Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2010/942        Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İletişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/947        5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Faaliyette Bulunan Amerikan Bord Heyeti Kuruculuğundaki Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Özel İzmir Amerikan Koleji ve Özel Tarsus Amerikan Koleji Kuruculuğunun, Üzerinde Faaliyet Gösterdikleri Taşınmazların Maliki Bulunan Sağlık ve Eğitim Vakfına Devredilmesine İzin Verilmesi Hakkında Karar

2010/948        8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2010/976        Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2010/985        İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

2010/669       Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Lazer Uygulamaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*  Hacettepe Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*  Hacettepe Üniversitesi Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bir cevap yazın