2 Aralık 2010 Tarihli ve 27773 Sayılı Resmi Gazete

2 Aralık 2010 Tarihli ve 27773 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’a, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

*  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

*  Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/93)

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/94)

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/95)

*  Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

YAI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/23, K: 2010/27 Sayılı Kararı (6/1/1982 Tarihli ve 2577 Sayılı Kanun ile İlgili)

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/51, K: 2010/73 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın