3 Kasım 2010 Tarihli ve 27748 Sayılı Resmi Gazete

3 Kasım 2010 Tarihli ve 27748 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

979      Kanser Hastalığı Konusunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/955    Türk Genelkurmay Başkanlığı ile Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı Arasında İmzalanan Hava Durum Bilgi Değişimi Konusunda Erzurum, Türkiye Kontrol ve İhbar Merkezi ile Güney Odessa, Ukrayna Hava Komutanlığı Komuta Yeri Arasında Mutabakat Muhtırası”nın Onaylanması Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

* Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

* Devlet Bakanı Faruk ÇELİKe, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

* Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Hayati YAZICInın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

2010/956    Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik

* Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

* Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/11/2010 Tarihli ve 2010/93 Sayılı Kararı

Bir cevap yazın