4 Kasım 2010 Tarihli ve 27749 Sayılı Resmi Gazete

4 Kasım 2010 Tarihli ve 27749 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

*  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

*  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Hazırlık Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

*  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER

*  Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (No: 62)

*  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/82)

*  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/83)

*  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/84)

*  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/85)

*  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/86)

*  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/87)

*  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/88)

*  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/89)

KURUL KARARI

*  KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023) ile İlgili 25/10/2010 Tarihli ve 2010/34 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Bir cevap yazın