5 Ekim 2010 Tarihli ve 27720 Sayılı Resmi Gazete

5 Ekim 2010 Tarihli ve 27720 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/837         Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/854     Bazı Yerleşim Alanlarının “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti Hakkında Karar

2010/891     Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsünün Adının Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2010/934     Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

*  Başbakanlık ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

*  Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Basın İlân Kurumu Eğitim, Araştırma, Yayın ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

*  2010 Yılı Mart Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

*  2010 Yılı Nisan Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

*  2010 Yılı Mayıs Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/10/2010 Tarihli ve 2010/86 Sayılı Kararı

*  4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (No: 2010/5)

 

YAI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

*  Yüksek Seçim Kurulunun 3/10/2010 Tarihli ve 909 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

Bir cevap yazın