4 Aralık 2010 Tarihli ve 27775 Sayılı Resmi Gazete

4 Aralık 2010 Tarihli ve 27775 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’a, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

ATAMA KARARI

*  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

*  Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliği

*  Zeytinyağı Lisanslı Depo Yönetmeliği

TEBLİĞ

*  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YAI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/57, K: 2009/123 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5395 Sayılı Kanun ile İlgili)

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/29, K: 2010/90 Sayılı Kararı (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 21/1/2010 Tarihli ve 5947 Sayılı Kanun ile İlgili)

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın