5 Aralık 2010 Tarihli ve 27776 Sayılı Resmi Gazete

5 Aralık 2010 Tarihli ve 27776 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

*  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzmanlık Yeterlik Sınavları Hakkında Yönetmelik

*  Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

*  Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

*  2010 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

*  2010 Yılı Ekim Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

İLANLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın