6 Kasım 2010 Tarihli ve 27751 Sayılı Resmi Gazete

6 Kasım 2010 Tarihli ve 27751 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/964       Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılması ve Hisse Satış İşlemlerine İlişkin Sürenin Uzatılmasına Dair Karar

2010/984       8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

* Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİNin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

* Devlet, İçişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

* 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

* Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği

* Fikrî Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği

* Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

* Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği

* İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

* Yalova Üniversitesi Uluslararası Çatışma Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YAI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

* Anayasa Mahkemesinin E: 2004/38, K: 2009/108 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

* Anayasa Mahkemesinin E: 2009/67, K: 2009/119 Sayılı Kararı (19/3/1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanun ile İlgili)

Bir cevap yazın