7 Kasım 2010 Tarihli ve 27752 Sayılı Resmi Gazete

7 Kasım 2010 Tarihli ve 27752 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/970         Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

* İnternet Alan Adları Yönetmeliği

* Hacettepe Üniversitesi Terim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bir cevap yazın