7 Aralık 2010 Tarihli ve 27778 Sayılı Resmi Gazete

7 Aralık 2010 Tarihli ve 27778 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/1117       Pakistan Başbakanı Seyid Yusuf  Rıza Gilaniye, Cumhuriyet Nişanı Verilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

* Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİKin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

* Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİRin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

* İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik

* Et ve Balık Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

* Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

* Kırklareli Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

* Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/11/2010 Tarihli ve 5980 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın