Osmanlı’da İlk Resmi Gazete Nedir, Ne Zaman Çıkarıldı?

Sponsor

Osmanlı Devleti’nde ilk resmi gazete; II. Mahmut döneminde, 11 Kasım 1831‘de çıkarılmaya başlanan Takvim-i Vekayi‘dir.

Osmanlı Devleti’nde en kapsamlı ıslahatları yapan padişah olarak tanınan II. Mahmut, reformlarını geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla bir gazete yayımlanmasını gerekli gördü. Bu amaçla 11 Kasım 1831’de Takvim-i Vekayi yayım hayatına başladı. Haftalık olarak çıkarılan gazetede ülke içinde ve dışındaki olaylar,resmi ve gayri resmi ilanlar haber olarak yer aldı.

Osmanlı Türkçesi, Rumca, Fransızca, Arapça, Farsça, Ermenice basılan gazete, II. Mahmut döneminden sonra Tanzimat Dönemi’nden itibaren kanunları yayımlar bir hale getirildi. II. Abdülhamit döneminde gazetenin yayını 1891’e kadar durduruldu. Çeşitli sebebplerle yeniden yayını durdurulan ve yeniden yayımlanan bu gazetenin yerini cumhuriyet dönemi ile birlikte Resmi Gazete aldı.

Takvim-i Vekayi

Sponsor

Kaynak

Bir cevap yazın