8 Ekim 2010 Tarihli ve 27723 Sayılı Resmi Gazete

8 Ekim 2010 Tarihli ve 27723 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2010/868       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2010/871       Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile İspanya Krallığı Guardia Civil ve İspanyol Polisi Genel Direktörlüğü Arasında (Guardia Civil Alanında) Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2010/908       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezleri Kurulması Hakkında Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/887       Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2010/921       Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından Malul Olanlara ve Şehit Olanların Mirasçılarına “Devlet Övünç Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

*  Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*  Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

*  Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

*  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YAI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

*  Yüksek Seçim Kurulunun 7/10/2010 Tarihli ve 939 Sayılı Kararı

Bir cevap yazın