8 Kasım 2010 Tarihli ve 27753 Sayılı Resmi Gazete

8 Kasım 2010 Tarihli ve 27753 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah EİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

*  Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

*  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bir cevap yazın