8 Aralık 2010 Tarihli ve 27779 Sayılı Resmi Gazete

8 Aralık 2010 Tarihli ve 27779 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

ATAMA KARARI

*  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

*  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Yıldız Teknik Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

*  Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile İlgili 7/12/2010 Tarihli ve 2010/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

*  Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı ile İlgili 7/12/2010 Tarihli ve 2010/25 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

*  Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Yapan Üreticilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın