9 Ekim 2010 Tarihli ve 27724 Sayılı Resmi Gazete

9 Ekim 2010 Tarihli ve 27724 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

974 Sayıştay Üyesi Hicabi DURSUN’un Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçilmesi Hakkında Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim ve Heykel Müzeleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 329)

*  Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

Bir cevap yazın