9 Aralık 2010 Tarihli ve 27780 Sayılı Resmi Gazete

9 Aralık 2010 Tarihli ve 27780 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1088    Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1126    İstiklal Marşı’nın, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Korunan Mali Haklara Konu Edilmemesine İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

*  Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

*  Dışişleri, Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

*  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yapılan Bazı Atamaların İptaline İlişkin Kararlar

YÖNETMELİKLER

*  Ulaştırma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

*  Ulaştırma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

*  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği

*  Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

*  Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliği

ANA STATÜ

*  Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/12/2010 Tarihli ve 2010/104 Sayılı Kararı

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/12/2010 Tarihli ve 2010/107 Sayılı Kararı

YAI BÖLÜMÜ

YAITAY KARARLARI

*  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın