10 Ekim 2010 Tarihli ve 27725 Sayılı Resmi Gazete

10 Ekim 2010 Tarihli ve 27725 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/958  Orta Vadeli Program (2011-2013)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

*  Gediz Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

GENELGE

*  2011-2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2010/3 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi

TEBLİĞ

*  2011-2013 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

KURUL KARARI

*  Orta Vadeli Mali Plan (2011-2013)’ın Kabulüne Dair 8/10/2010 Tarihli ve 2010/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Bir cevap yazın