10 Kasım 2010 Tarihli ve 27755 Sayılı Resmi Gazete

10 Kasım 2010 Tarihli ve 27755 Sayılı Resmi Gazete


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞ

* 5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 7/1/2010 Tarihli ve 27455 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Göre Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Maliye Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Sağlık Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat EÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Çevre ve Orman Bakanlığına, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  Yabancı Ülke ve Kuruluşlara Yapılacak Savunma ve Güvenlik Amaçlı Hibe ve Yardım Ödemelerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

*  Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*  Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/15)

*  İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/16)

 

DÜZELTME (23/10/2010 tarihli ve 27738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Elektrik İletim Sistemleri Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

Bir cevap yazın