2010 Yılı Yeniden Değerleme Oranının %7,7 Olarak Tespitine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde; yeniden değerleme oranın 2010 yılı için % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edildiğine yönelik açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu Tebliğe ulaşmak > Orijinal haber … Okumaya devam et

Bir cevap yazın