5 Temmuz 2018 Perşembe Tarihli TC Resmi Gazete Kararları

5 Temmuz 2018 tarihli ve 30469 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması, SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı ve daha fazlası bugünkü Resmi Gazete Kararları’nda yer aldı. Resmi Gazete bugün…

5 Temmuz 2018 tarihli ve 30469 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete’de neler var? Resmi Gazete bugün hangi kararları yayımladı?

Milletlerarası Andlaşma, MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması T.C. Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması, Tebliğler ile AYM Kararları bugünkü 5 Temmuz 2018 Perşembe tarihli ve 30469 sayılı TC Resmi Gazete Haberleri’nde yayımlandı.

5 Temmuz 2018 Perşembe Tarihli ve 30469 Sayılı TC Resmi Gazete Kararları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2018/11997 “Finansman Anlaşmasına 2 No’lu Değişiklik 2014 Yılı Türkiye Ülke Aksiyon Programına Ait Özel Koşullar (IPA/2014/031-874)”ın Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Iskarpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2018/8)

–– TS 198 V Kayışları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2018/2)

–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/39)

–– 2018 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2018 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2018 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

–– 2018 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

–– Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

TEBLİĞLER

* Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

* Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

YAI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/5/2018 Tarihli ve 2014/1924 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2018 Tarihli ve 2014/8722 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

5 Temmuz 2018 Tarihli ve 30469 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Kaynak

Bir cevap yazın