11 Aralık 2010 Tarihli ve 27782 Sayılı Resmi Gazete

11 Aralık 2010 Tarihli ve 27782 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1091   Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

2010/1096   Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Adının Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2010/1106   Kayseri İli, Develi İlçesine Bağlı Bazı Köylerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2010/1107   Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar

2010/1110   Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

2010/1112     Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı Bünyesinde 4 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

*  Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

*  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A) (Sıra No: 4)

*  Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/50)

*  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

*  3 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

 

YAI BÖLÜMÜ

 

YAITAY KARARI

*  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın