12 Ekim 2010 Tarihli ve 27727 Sayılı Resmi Gazete

12 Ekim 2010 Tarihli ve 27727 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Sağlık Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah EİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Ulaştırma Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Çevre ve Orman Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Millî Savunma, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

*  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü Yönetmeliği

Bir cevap yazın