12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 Sayılı Resmi Gazete

12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 Sayılı Resmi Gazete


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/1014 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/991      Aziziye Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/1007   Uygulama Alanı Olarak İlan Edilen Şanlıurfa İlinde, Köy Altı Birimlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

2010/1043    Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Ulaştırma Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

*  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 401)

*  Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/ Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/3)

*  İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 49)

*  Doğal Çiçek Soğanlarının 2011 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/54)

*  Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Çevre Görevlilerine, Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşlarına Yeterlik Verilmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

*  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/10)

*  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/11/2010 Tarihli ve 2010/ÖİB-K-18 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

*  Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2011) ile İlgili 25/10/2010 Tarihli ve 2010/35 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Bir cevap yazın