12 Aralık 2010 Tarihli ve 27783 Sayılı Resmi Gazete

12 Aralık 2010 Tarihli ve 27783 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/1122   Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile NATO Danışma, Komuta ve Kontrol Ajansı (NC3A) Tarafından Temsil Edilen NATO Danışma, Komuta ve Kontrol Teşkilatı (NC3O) Arasında NC3A Bünyesinde Ulusal Uzmanlık Ofisinin Devamı Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

*  Düzce Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın