TC Resmi Gazete – 23 Aralık 2017 Cumartesi

23 Aralık 2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete’de neler var? Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması, ÇSGB Personel Yönetmeliğinde Değişiklik, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ve daha fazlası Resmi Gazete Haberleri’nde yer aldı. İşte TC Resmi Gazete…

23 Aralık 2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete’de hangi karar ve yönetmelikler yer aldı? Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve daha fazlası TC Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÇSGB Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması, Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ile Tebliğler bugünkü, 23 Aralık 2017 Cumartesi tarihli T.C. Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşte Resmi Gazete Haberleri…

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7064 AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7065 Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği

* Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

* Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

* İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/35)

* Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

* 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

* Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9)

* Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)

* Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)

İLÂNLAR
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23 Aralık 2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Kaynak

Bir cevap yazın