Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Ala’ya sordu: “Bakanlığınızın resmi gazetede yayınlanan “kabul ve barınma merkezleri ile geri gönderme merkezlerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi, işlettirilmesi ve denetimi hakkında yönetmelik” göçmen kamplarının özelleştirilmesi amacıyla çıkarıldığı iddiası doğru mudur?”

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun yazılı soru önergesi şöyle: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Efkan ALA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Dr. Sezgin TANRIKULU İstanbul Milletvekili 1.    2014 yılı 28 Nisan tarihi itibariyle Türkiye’de bulunan göçmen kampları … Okumaya devam et

Bir cevap yazın