14 Ekim 2010 Tarihli ve 27729 Sayılı Resmi Gazete

14 Ekim 2010 Tarihli ve 27729 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/917      Pakistandaki Sel Felaketi Nedeniyle Bu Ülkeye Gönderilecek İnsani Yardım Malzemelerinin Nakliyesinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılması ve Oluşacak Masrafların Görev Zararı Olarak Hazine Tarafından Ödenmesi Hakkında Karar

2010/945      Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

* Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYANa, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

* Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

* Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

* Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİKin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

* Kültür ve Turizm Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKERin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

* Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Ziya ŞANAL’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/19)

 

YÖNETMELİKLER

* Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

* Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Uludağ Üniversitesi Kent Tarihi ve Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

* Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞ

* Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

Bir cevap yazın