14 Aralık 2010 Tarihli ve 27785 Sayılı Resmi Gazete

14 Aralık 2010 Tarihli ve 27785 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

*  Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler ile İlgili 2010/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/12/2010 Tarihli ve 2010/108 Sayılı Kararı

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/12/2010 Tarihli ve 2010/109 Sayılı Kararı

Bir cevap yazın