13 Kasım 2010 Tarihli ve 27758 Sayılı Resmi Gazete

13 Kasım 2010 Tarihli ve 27758 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2010/997    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarıma Dayalı Endüstriler Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2010/1002 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İmzalanan 2010-2012 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar

2010/1061 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/125    Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/988    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2010/1013  Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2010/1025  Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2010/1044  İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1045  Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/1046  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Adli Tıp Enstitüsünün Adının Adli Bilimler Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2010/1048  Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1049  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/1050 Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

2010/1051  Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1052  Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile İletişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1053  Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2010/1054  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/1055  Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/1056  Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1057 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Suşehri Sağlık Yüksekokulu ve Zara Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/1058 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1059 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/1079 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketine Ortak Olmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI

*   Devlet, Milli Savunma, Dışişleri, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

*   Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali KINACI’nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

*   İzmir İli Menemen İlçe Belediyesine Bağlı Ahmet Efendi Mahallesinin, Aynı İlin Çiğli İlçe Belediyesine Bağlanması Hakkında Karar

TEBLİĞLER

*   Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

*   Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 49)

KURUL KARARI

*     Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/11/2010 Tarihli ve 3930 Sayılı Kararı

Bir cevap yazın