15 Kasım 2010 Tarihli ve 27760 Sayılı Resmi Gazete

15 Kasım 2010 Tarihli ve 27760 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/615    Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/782    Rize Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1072  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İletişim Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/1073   Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1074  Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2010/1075  Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Su Ürünleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1076  Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/1082  Dış Ticaret Müsteşarlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah EİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

*  Gazi Üniversitesi Deniz ve Su Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*  Gazi Üniversitesi Göç ve Nüfus Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*  Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bir cevap yazın