16 Aralık 2010 Tarihli ve 27787 Sayılı Resmi Gazete

16 Aralık 2010 Tarihli ve 27787 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

2010/1159     Vali Atamaları Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

*  İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

*  Türkiye Adalet Akademisi Öğretim Elemanları, Görevlendirilenler ve Diğer Çalışanların Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

*  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  İstanbul Üniversitesi Ekonomi Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*  KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

*  Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

KURUL KARARI

*  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 1/12/2010 Tarihli ve 6028 Sayılı Kararı

İLANLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın