17 Ekim 2010 Tarihli ve 27732 Sayılı Resmi Gazete

17 Ekim 2010 Tarihli ve 27732 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/966   2011 Yılı Programı ile 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

* Dışişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇUnun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

* Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

* Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Zirve Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

* 2010 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

* 2010 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

* 2010 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

* 2010 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

* Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

* Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

* Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

Bir cevap yazın