17 Aralık 2010 Tarihli ve 27788 Sayılı Resmi Gazete

17 Aralık 2010 Tarihli ve 27788 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1127   Ardahan İli, Yeni Mahalle Kilise Mevkiinde Bulunan Taşınmazın Ardahan Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/1141   Kocaeli İli, Kandıra İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Namazgah Baraji ve Tesisleri İnşaat Alanı İçinde Kalması Nedeniyle İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/1142    Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Tekederesi Mahallesinde Bulunan 310 Numaralı Parselin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/1143   İstanbul İli, Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, “Silivri Bolluca Dere Islah Projesi” Alanı İçinde Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/1146  Türkiye Adalet Akademesi Başkanı Olarak Hüseyin YILDIRIM’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*   Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2010/1150  Büyükelçi Ataması Hakkında Karar

*   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Millî Savunma, Dışişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

*     İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

*  Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*  Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

*  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  KTO Karatay Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*  Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

*  Motorlu Araçlar ve Römorkların Model Yılının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: SGM-2010/13)

*  Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/51)

*   Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/11)

*   Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/12)

*   Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/13)

*  Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 73)

*  Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ

*  Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

*  Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

*  Petro Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

*  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

 

YAI BÖLÜMÜ

 

YAITAY KARARI

*  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın