18 Ekim 2010 Tarihli ve 27733 Sayılı Resmi Gazete

18 Ekim 2010 Tarihli ve 27733 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

* Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACANa, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

* Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYANa, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

* Zirve Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

* Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/41)

Bir cevap yazın