20 Ekim 2010 Tarihli ve 27735 Sayılı Resmi Gazete

20 Ekim 2010 Tarihli ve 27735 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

*  Sahil Güvenlik Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*  Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

*  Orman Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/10/2010 Tarihli ve 2010/88 Sayılı Kararı

*  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/10/2010 Tarihli ve 2010/ÖİB-K-15 Sayılı Kararı

Bir cevap yazın