20 Aralık 2010 Tarihli ve 27791 Sayılı Resmi Gazete

 

20 Aralık 2010 Tarihli ve 27791 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

*  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

*  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın