21 Aralık 2010 Tarihli ve 27792 Sayılı Resmi Gazete

21 Aralık 2010 Tarihli ve 27792 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/1168    Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

*  Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

*  Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

*  2011 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

*  Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Teyit Sistemi YAMTEK Tarafından Karara Bağlanan Ulusal Standartlar Hakkında Tebliğ (No: YİG/2010-19)

YAI BÖLÜMÜ

YAITAY KARARLARI

*  Yargıtay 2. ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DÜZELTME (Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/12/2010 tarihli ve 2010/ÖİB-K-19 sayılı Kararı ile İlgili)

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın