22 Ekim 2010 Tarihli ve 27737 Sayılı Resmi Gazete

22 Ekim 2010 Tarihli ve 27737 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

*  Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

*  Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 87)

*  Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/51)

*  Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/53)

*  2010 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

*  2010 Yılı Eylül Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YAI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/102, K: 2010/14 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/57, K: 2010/26 Sayılı Kararı (15/5/2008 Tarihli ve 5763 Sayılı Kanun ile İlgili)

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/29, K: 2010/66 Sayılı Kararı (4/7/1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 24/11/2004 Tarihli ve 5259 Sayılı Kanun ile İlgili)

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/69, K: 2010/79 Sayılı Kararı (11/4/1928 Tarihli ve 1219 Sayılı Kanun ile İlgili)

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/50, K: 2010/84 Sayılı Kararı (24/11/1999 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/7/2005 Tarihli ve 5398 Sayılı Kanun ile İlgili)

Bir cevap yazın