22 Kasım 2010 Tarihli ve 27763 Sayılı Resmi Gazete

22 Kasım 2010 Tarihli ve 27763 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

*  İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

*  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

Bir cevap yazın