22 Aralık 2010 Tarihli ve 27793 Sayılı Resmi Gazete

22 Aralık 2010 Tarihli ve 27793 Sayılı Resmi Gazete

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6088     Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1089    Saros Körfezi’nin Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlanı ile Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin Sınır Koordinatlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

2010/1155    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2010/1156    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2010/1157    Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2010/1160    Basın İlan Kurumu Genel Kurulu İçişleri Bakanlığı Temsilciliğine, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Zühtü ARSLAN’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2010/1161    Büyükelçi Atamasına Dair Karar

*  İçişleri ile Dışişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

*  Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Başkent Üniversitesi Profesör Doktor Leyla-Turgut Zileli Nöropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*  Kimya Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: SGM/14)

*  Mecburi Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/27)

 

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın