3 Mart 2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmi Gazete

3 Mart 2017 Cuma Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü Resmi Gazete’de neler var? 3 Mart 2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük gazete – Günlük Resmi Gazete’yi www.kamusaati.com adresimizden takip edebilirsiniz. İşte detaylar…

3 Mart 2017 Resmi Gazete. 3 Mart 2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete’de neler var? Bugünkü Resmi Gazete’de Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ, Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020) ile İlgili 07/02/2017 Tarihli ve 2017/2 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile Yüksek Seçim Kurulunun 27/02/2017 Tarihli ve 170 Sayılı Kararı yer alıyor.

3 Mart 2017 Tarihli ve 29996 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
* Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
* Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
* Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)

KURUL KARARI
* Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020) ile İlgili 07/02/2017 Tarihli ve 2017/2 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

YAI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
* Yüksek Seçim Kurulunun 27/02/2017 Tarihli ve 170 Sayılı Kararı

İLÂNLAR
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

3 Mart 2017 Tarihli ve 29996 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Kaynak

Bir cevap yazın