RESMİ GAZETE SORGULAMA

2017/10841 Borç Yönetiminin İhtiyaçları ve Gelişimi Dikkate Alınarak, 2017 Yılı İçin Net Borçlanma Limitinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

07/10/2017

30203

0

Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07/10/2017

30203

0

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07/10/2017

30203

0

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07/10/2017

30203

0

Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

07/10/2017

30203

0

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07/10/2017

30203

0

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

07/10/2017

30203

0

Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/43)

07/10/2017

30203

0

Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)

07/10/2017

30203

0

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

07/10/2017

30203

0

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/10/2017 Tarihli ve 7325, 7328, 7332, 7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338 ve 7340 Sayılı Kararları

07/10/2017

30203

0

a – Yargı İlânları

07/10/2017

30203

0

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

07/10/2017

30203

0

c – Çeşitli İlânlar

07/10/2017

30203

0

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07/10/2017

30203

0

07.10.2017 tarihli 30203 sayılı Resmi Gazete

07/10/2017

30203

0

2017/10764 Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

06/10/2017

30202

0

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 05/10/2017 Tarihli ve 2017/770 Sayılı Kararı

06/10/2017

30202

0

Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06/10/2017

30202

0

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06/10/2017

30202

0

İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

06/10/2017

30202

0

İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/19)

06/10/2017

30202

0

2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2017/2)

06/10/2017

30202

0

Anayasa Mahkemesinin 25/7/2017 Tarihli ve 2014/8881 Başvuru Numaralı Kararı

06/10/2017

30202

0

Yargıtay 13 ve 14. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

06/10/2017

30202

0

a – Yargı İlânı

06/10/2017

30202

0

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

06/10/2017

30202

0

c – Çeşitli İlânlar

06/10/2017

30202

0

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06/10/2017

30202

0

06.10.2017 tarihli 30202 sayılı Resmi Gazete

06/10/2017

30202

0

Kaynak

Bir cevap yazın