23 Kasım 2010 Tarihli ve 27764 Sayılı Resmi Gazete

23 Kasım 2010 Tarihli ve 27764 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/1090    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

* Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACANa, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

* Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

* Maliye Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satışı ve Kiraya Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

*  Çankırı Karatekin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Bir cevap yazın