23 Aralık 2010 Tarihli ve 27794 Sayılı Resmi Gazete

23 Aralık 2010 Tarihli ve 27794 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/674      Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

*  Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

*  Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

*  İstanbul Kültür Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

*  Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

*  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 331)

*  Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ

İLANLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın