25 Aralık 2010 Tarihli ve 27796 Sayılı Resmi Gazete

25 Aralık 2010 Tarihli ve 27796 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2010/1136    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2010/1137    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Terörle Mücadelede İşbirliği Üzerine Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2010/1140    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği ve TİKA Kosova Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

*  İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Sicil Amirleri Hakkında Yönetmelik

*  İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

 

ANA STATÜ

*  Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

*  Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı

*  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 277)

*  Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis ve Hirudo Verbana) 2011 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2011/1)

*  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)

*  Bazı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/43)

*  Türkiye’de Üretilen, İmal Edilen veya Montajı Yapılan Cihazların Bildirimine Dair Tebliğ

 

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Bir cevap yazın