26 Ekim 2010 Tarihli ve 27741 Sayılı Resmi Gazete

26 Ekim 2010 Tarihli ve 27741 Sayılı Resmi Gazete

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

978    Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

* Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYANa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEKin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

* Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

* Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAFa, Devlet Bakanı Hayati YAZICInın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/79)

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/80)

 

KURUL KARARLARI

* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2010 Tarihli ve 3889 Sayılı Kararı

* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2010 Tarihli ve 3895 Sayılı Kararı

* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2010 Tarihli ve 3902 Sayılı Kararı

 

YAI BÖLÜMÜ

 

YAITAY KARARI

*  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

Bir cevap yazın