26 Aralık 2010 Tarihli ve 27797 Sayılı Resmi Gazete

26 Aralık 2010 Tarihli ve 27797 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

*  İzmir Ekonomi Üniversitesi Alım-Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Rize Üniversitesi Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*  2010 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

*  2010 Yılı Kasım Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın