27 Kasım 2010 Tarihli ve 27768 Sayılı Resmi Gazete

27 Kasım 2010 Tarihli ve 27768 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

*  İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

*  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Bir cevap yazın